Prowadzenie rejestrów podatku VAT

 

Prowadzenie rejestrów podatku VAT  obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Tego rodzaju dokumentacja umożliwia przygotowanie rozliczenia dla urzędu skarbowego. W rejestrze należy uwzględnić transakcje zakupowe i sprzedażowe, do których zostały wystawione faktury VAT. Na podstawie zgromadzonych danych sprzedaży oblicza się kwotę podatku należnego VAT. Informacje dotyczące zakupów z kolei pozwalają ustalić wysokość podatku naliczonego, czyli takiego, który pomniejsza podatek VAT należny podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego.
Obecnie rejestr tego typu prowadzi się w formie elektronicznej w postaci pliku JPK_VAT.

wykonywanie kalkulacji podatkowej

Kogo jeszcze dotyczy powinność prowadzenia ewidencji dla celów VAT?

Powinność prowadzenia ewidencji VAT obejmuje również podmioty korzystające ze zwolnienia:

  • podmiotowego z VAT, przysługujące podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł;
  • przedmiotowo z VAT, przysługujące z uwagi na wykonywanie konkretnych czynności, które na mocy ustawy zostały wyłączone z zakresu opodatkowania.

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są również do comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7, który zawiera dane o zakupach i sprzedaży oraz wysyłki informacji VAT-UE, będącej podsumowaniem przeprowadzonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli w danym okresie wystąpiły poniższe transakcje:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • sprzedaż usług do UE.