Kompleksowa obsługa kadrowa

Biuro Rachunkowe Libro oferuje kompleksową obsługę kadrową. Zalicza się do niej m.in.:

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej aktywności zawodowej pracownika, od dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, przez udokumentowanie całego przebiegu zatrudnienia, aż po dotyczące ustania zatrudnienia;
  • przygotowywanie dokumentacji urlopowej, która oprócz ewidencji czasu pracy, musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika;
  • sporządzanie umów o pracę, które należy zawrzeć przed dopuszczeniem pracownika do pracy;
  • tworzenie umów cywilnoprawnych,
  • wystawianie świadectw pracy, których terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy.

wykonywanie kalkulacji na kalkulatorze

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej proponujemy pełen zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Należą do nich m.in.:

  • przygotowywanie deklaracji ZUS, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych;
  • sporządzanie listy płac, będącej dokumentem potwierdzającym rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy;
  • rozliczanie PIT – przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej PIT,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek ZUS.